Jak wygląda montaż zbiornika retencyjnego?

Coraz więcej osób decyduje się na budowę zbiornika retencyjnego. Jest to konstrukcja gromadząca wodę opadową, którą można później ponownie wykorzystać, co w okresach suszy jest bardzo wygodnym i praktycznym rozwiązaniem. Jak powstaje taki zbiornik?

Podziemny zbiornik na wodę

Otwarte zbiorniki retencyjne są zdecydowanie prostsze w budowie, ale właśnie ze względu na swój charakter zajmują dużo miejsca na terenie inwestycji. Co innego zbiorniki podziemne. Ich budowa jest bardziej skomplikowana, i co za tym idzie droższa, ale za to daje możliwość magazynowania dużej ilości deszczówki bez utraty powierzchni terenu ponad zbiornikiem. Ponadto wodę deszczową można wykorzystać do podlewania zieleni i innych celów gospodarczych. Możliwe jest także pozyskiwanie taką drogą wody do spłukiwania toalet, ale tu konieczny jest jeszcze montaż systemu uzdatniania wody, tak by eksploatacja systemu nie powodowała trudności w utrzymaniu czystości sanitariatów.

Jak przebiega montaż zbiornika?

Firma Sienkiewicz MAT-BUD odpowiada za:

 • dostawę wszystkich elementów prefabrykowanych zbiornika, elementów montażowych oraz elementów wyposażenia,
 • skręcenie kolejnych elementów zbiornika,
 • wypełnienie wnęk łączników zaprawą klejową,
 • montaż wyposażenia zgodnie z ustalonym zakresem,
 • posadowienie kominów złazowych.

Klient odpowiada za:

 • wykonanie wykopu pod zbiornik,
 • wykonanie podbudowy pod zbiornik zgodnie z projektem posadowienia opracowanym na podstawie wyników geotechnicznych badań gruntu,
 • odwodnienie wykopu na czas montażu zbiornika oraz zabezpieczenie wykopu przed napływem wód gruntowych,
 • zapewnienie dróg dojazdowych do miejsca montażu,
 • zapewnienie dźwigu na czas rozładunku i posadowienia kolejnych elementów zbiornika,
 • zapewnienie schodni na czas montażu.

Zbiorniki wykonane w technologii żelbetowej mogą mieć dowolny kształt, dopasowany do potrzeb inwestora. Żelbetowa konstrukcja zapewnia wieloletnią trwałość i szczelność zbiornika, nawet w terenie najazdowym.

Oferowane przez firmę Sienkiewicz MAT-BUD zbiorniki retencyjne są tak skonstruowane, że nie ich montaż przebiega bardzo szybko i sprawnie, dzięki czemu klient ponosi niskie koszty pracy dźwigu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here