Strona głównaBUDOWAGeoradar w budownictwie - jakie rodzaje badań można przeprowadzić przy jego zastosowaniu?

Georadar w budownictwie – jakie rodzaje badań można przeprowadzić przy jego zastosowaniu?

Georadar to specjalistyczne urządzenie, które znajduje zastosowanie w budownictwie. Na jakiej zasadzie działa? Jakie rodzaje badań można wykonać przy jego użyciu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Georadar – zasada działania

Georadar to urządzenie rejestrujące zmiany parametrów fal emitowanych i odbieranych poprzez wbudowane anteny. W efekcie możliwe jest wykrycie różnego rodzaju anomalii występujących w badanej strukturze. Działanie georadaru opiera się na emitowaniu impulsów elektromagnetycznych, a następnie rejestrowaniu odbijających się fal. Kolejnym etapem jest przetwarzanie uzyskanych wyników, za od odpowiada specjalistyczne oprogramowanie urządzenia. W efekcie powstaje obraz przedstawiający przekrój danej powierzchni. W tym miejscu warto zaznaczyć, że badanie przy użyciu georadaru jest bezinwazyjne, a co za tym idzie nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Jego zasięg jest natomiast uzależniony od przede wszystkim od mocy anteny nadawczej i nie przekracza z reguły kilkudziesięciu metrów.

Zastosowanie georadaru w budownictwie

Jak wspomniano we wstępie georadar jest urządzeniem, które znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Warto bowiem mieć świadomość, że tego typu badania przeprowadza się nie tylko w przypadku budowy nowych obiektów, ale także monitorowania stanu tych, które istnieją od wielu lat. W tym pierwszym przypadku georadar pozwala ocenić jednorodność podłoża, czy zlokalizować stan wód podziemnych. W diagnostyce już istniejących obiektów georadar wykorzystuje się m.in. do weryfikowania:

  • grubości poszczególnych elementów, np. płyt fundamentowych, czy stropów;
  • występowania pustek i miejsc niedogęszczonych, które mogą znajdować się pod powierzchnią płyt fundamentowych;
  • obecności delaminacji, czy zarysowań poziomych;
  • układów zbrojenia – rozstawu prętów oraz ich otuliny w elementach żelbetowych;
  • występowania infrastruktury sanitarnej lub elektrycznej wbudowanej w elementy konstrukcyjne lub znajdujące się bezpośrednio pod nimi;
  • zakresu zawilgocenia poszczególnych elementów.

Georadar jako specjalistyczne urządzenie może być wykorzystywany nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale także przemysłowym, drogowym, czy kolejowym. Dlatego też bardzo istotny jest odpowiedni dobór mocy urządzenia, co oferuje m.in. Viateco

Badania przy użyciu georadaru – dokładność pomiaru

W pierwszym akapicie wspomniano, że zasięg georadaru determinuje przede wszystkim moc jego anteny nadawczej. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że na potrzeby budownictwa badane są także powierzchnie o stosunkowo niewielkiej grubości, co wymaga odpowiedniego doboru anteny. Najczęściej zastosowanie znajdują te, których częstotliwość mieści się w przedziale od 400 do 2 500 MHz. Dzieje się tak, ponieważ anteny o częstotliwości 400 MHz pozwalają przeprowadzić badanie do głębokości około 3 metrów, a ich rozdzielczość pionowa oscyluje w granicach 20 cm. Wyższa częstotliwość anteny (np. 2000 MHz) sprawia, że georadar jest w stanie zbadać strukturę do głębokości około 40 cm, przy rozdzielczości pionowej wynoszącej od 2 do 3 cm. Urządzenia o odpowiednich parametrach są dostępne pod linkiem: https://viateco.eu/produkt/georadar-gpr-2/.

Rodzaje badań przy użyciu georadaru

Warto mieć świadomość, że badania przy użyciu georadaru mogą mieć różny charakter, dzięki czemu samo urządzenie może być wykorzystywane w różnych celach. Z reguły przyjmują one postać profilowania georadarowego bądź mapowania georadarowego. Profilowanie georadarowe to pomiar, który pozwala przeprowadzić rozpoznanie geologiczne lub geotechniczne. Jest ono przeprowadzane wzdłuż pojedynczych profili stanowiących linie wytyczone w terenie. Celem mapowania georadarowego jest natomiast opracowanie map głębokościowych, które przyjmują formę obrazu 3D. Pozwala to rozpoznać duże obiekty występujące w badanej strukturze, bądź te, które posiadają nieregularne kształty. W efekcie jest to badanie wykorzystywane do rozpoznawania sieci infrastruktury podziemnej.

Podsumowując należy stwierdzić, że georadar jest urządzeniem pozwalającym przeprowadzić badania, które są niezbędne przy realizacji wielu inwestycji budowlanych. Jest to bardzo ważne, ponieważ ich pominięcie mogłoby skutkować poważnymi problemami, czy powodować wydłużenie czasu robót.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read